(00) 420 - 725 366 140
Info@akademia.cz

Magazín

Magazín
10 Lis 2017

10 věcí, které dělají pozitivní lidé jinak

Pozitivní lidé nemají strach z problémů a překážek, berou je jako výzvu. Mají specifické povahové rysy, kterými přetvářejí svůj svět.

Věří, že jejich plány budou fungovat

Pozitivní lidé nedovolí, aby strach ze selhání ovládl jejich mysl. Mají pevně stanovené cíle a vědí, že jich dosáhnou. Samozřejmě to neznamená, že vždy půjde všechno hladce. Stejně jako všichni ostatní, i pozitivní lidé narážejí na překážky, ale nenechají se jimi zastavit. Nehledají totiž důvody, proč se něco nedá, ale způsoby, jak toho lze dosáhnout.

Neobávají se selhání

Nic nepokazí jen ten, kdo nic nedělá. Úspěšní lidé nedovolí, aby jim selhání přineslo negativní myšlenky, zklamání či frustraci. Pokud selžou, poučí se z vlastních chyb, vstanou a zkusí to znovu. I několikrát. Dokud se nedostaví úspěch.

Stále dělají něco užitečné

Pozitivní člověk nikdy není nečinný. Tato vlastnost se projevuje jako v jejich soukromých životech, tak i v práci. Stále se snaží vylepšovat svůj život, své chování a svou mysl. Všechno dělají nejlépe, jak umí.

Nebojí se udělat první krok

Pozitivní lidé nečekají na změnu – oni jsou změnou. Nikdy neobviňují prostředí, či osud za situaci, v níž se právě ocitli. Nečekají na štěstí, zázrak, či náhodu – vědí, že život a své štěstí mají jen ve svých rukou.

Dokáží věci nechat tak

Pokud je něco jasná ztráta času a energie, pozitivní člověk to dokáže nechat jít. Lidé a situace, které ti způsobují více starostí, než radostí, ti totiž brání žít v přítomnosti. Zanech je proto ve své minulosti a zbavíš se tím negativních myšlenek a pocitů, které ti způsobují. Lidé a situace, co ti způsobují trápení i tak nestojí za to, abys jim věnoval čas a své myšlenky.

Na štěstí nečekají, tvoří ho

Může se zdát těžké zaměřit se na šťastné události, úspěch, požitek a radost, ovšem pozitivní lidé to dokáží. Neustále se snaží zlepšovat kvalitu svého života a vyhledávat situace, které je činí šťastnými. Tento postoj brání vstupu jakýchkoliv negativních myšlenek do jejich mysli. Protože kde nejsou negativní myšlenky, tam je vnitřní klid, který vede k pocitu štěstí.

Žijí v přítomnosti

Pozitivní lidé se netrápí minulostí, nemají obavy z budoucnosti, žijí jen pro přítomnost. Budoucnost si samozřejmě plánují, ovšem s vědomím, že ji mají ve svých rukou.

Dokáží hledat řešení

V případě, kdy se pozitivně naladěný člověk dostane do těžké situace, nepropadá zoufalství, neboť ví, že každá situace má své řešení. Vždy jednoduše věří ve šťastné konce.

Nikdy se nepovažují za oběti okolností

Nedovolí jiným lidem tahat za své nitky, svůj život mají pevně ve vlastních rukou. Vědí, že obviňování jiných za svou situaci nevede k ničemu dobrému. Mají dostatek sebedůvěry a sebeúcty na to, aby se spoléhali sami na sebe.

Dokáží převzít odpovědnost za své činy

Jsou si jisti, že kroky, které dělají jsou správné, proto se za ně nebojí přebrat zodpovědnost. Jsou také přesvědčeni, že lepší je litovat svou chybu, než svou nečinnost.

Zdroj: Startitup.sk (přeloženo)
Foto: Freepik.comPrivacy Policy Settings