(00) 420 - 725 366 140
Info@akademia.cz

5. Časté chyby

1. Za ______ podmínek byste u zkoušky neuspěl.

2. Zboží ______ skoro o 50 %!

3. Žák se rychle ______ místnímu režimu.

4. ______ krajina nebyla člověkem dotčena.

5. Dítko dostalo od svého dědečka ______.

Privacy Policy Settings