+420 703 141 927
Info@akademia.cz

FAQ

Zajímají Vás základní informace?

 1. Co je Akademia CZ? Akademia CZ je vzdělávací instituce, která oragnizuje vlastní vzdělávací kurzy všeho druhu, akreditované kurzy ministerstvem zdravotnictví, ale také online video kurzy, které jsou oceněny naším vlastním certifikátem
 2. Jak dlouhou mám přístup k online kurzu, který si zakoupím? Po zakoupení online kurzu k němu máte doživotní přístup. Stačí mít připojení na internet a naše kurzy můžete sledovat odkudkoliv.
 3. Jak poznám, o jaký typ kurzu se jedná? V popisu kurzu po pravé straně se vždy nachází jméno lektora, místo, čas, obsazenost a také zda se jedná o kurz na místě nebo kurz online.
 4. Jaký typ certifikátu dostanu? Po každém absolvování zakoupeného kurzu získáte vygenerovaný certifikát, který Vám na požádání můžeme zaslat i Českou poštou.
 5. Mohu kurz darovat?  případě zájmu o darování kurzu nás prosím kontaktujte. Zašleme Vám darovací kartičku s kódem, který uvolní vstup ke kurzu. Tuto kartičku si budete moci vytisknout nebo Vám ji zdarma zašleme Českou poštou.

Zajímají Vás informace ohledně kurzu Zubní instrumentářka?

 1. Kde probíhá výuka? Výuka probíhá v moderních učebnách vybavených projektorem v prostorách Akademia CZ na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava 70030.
 2. Kdy probíhá výuka? Výuka probíhá o víkendech.
 3. Jak probíhá zkouška? Zkoušku absolvuje každý kurzista před komisí. Zkouška je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Po úspěšném dokončení získá absolvent osvědčení, které ho opravňuje k výkonu práce zubní instrumentářky.
 4. Kde můžu absolvovat praxi, která probíhá v průběhu kurzu? U nás v Ostravě nebo v místě bydliště.
 5. Kde můžu pracovat po absolvování kurzu? Můžete být zubní instrumentářkou v ordinaci stomatologa nebo dentální hygienistky, a to v celé EU.
 6. Můžu uhradit kurz po částech? Ano, kurz můžete uhradit ve dvou splátkách. Kurz je však nutné mít v den zkoušky již zaplacen celý.
 7. Jaké je uplatnění po absolvování kurzu? Všem absolventům pomáháme při hledání zaměstnání, poptávka po zubních ordinacích, resp. po zubních instrumentářkách, se zvyšuje. S tím souvisí i možnost uplatnění našich kurzistů.
 8. Plánujete otevřít kurz i v jiných městech než v Ostravě? Ano, výhledově plánujeme kurzy spustit také v Praze a Pardubicích.
 9. Jaké podmínky musím splňovat, abych mohla být přijata do kurzu? Pro přijetí do kurzu je být zájemcem starším 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním (výuční list), být zdravotně způsobilý a mít očkování proti hepatitidě B.
 10. Kdo jsou lektoři? Lektoři jsou zkušení lékaři a zdravotní sestřičky s letitými zkušenostmi v oboru.

Zajímají Vás informace ohledně sociálních kurzů?

Privacy Policy Settings