Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách | Akademia.cz

Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách

A2021/0176-SP/PC

Seminář odpovídá na otázky poskytovatelů sociálních služeb po efektivnosti jejich práce, o tom, jak má vypadat šetrná a ohleduplná práce s klienty. Zda má motivace společný jmenovatel s manipulací či nikoliv. Seznámí se základními technikami správné a vhodné motivace uživatelů. Účastníci si upevní znalosti základních sociálních technik při realizaci individuálních plánů dle specifik cílových skupin. Vymezí si základní hranice mezi motivací a manipulací a získají podněty dobré praxe.

CENA
1 500 Kč / osoba

20 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie