Kurz počáteční fáze práce s klientem | Akademia.cz

Počáteční fáze práce s klientem

Využití sociální péče patří k těm obtížnějším rozhodnutím jak pro klienty s různým postižením, pro seniory, tak pro jejich pečovatele a rodinu. 

Kurz počáteční fáze práce s klientem (č. akreditace A2021/0746-SP/PC) vás provede scénářem prvního rozhovoru s klienty, kteří neznají prostředí a fungování sociální péče. 

Naučíte se, jak citlivě získat informace o životní situaci klienta a jeho zázemí. Díky modelovým situacím se vyhnete nejčastějším chybám při prvním kontaktu s nově příchozím. Dále se zaměříte také na představení sebe, jako sociálního pracovníka, a svých kompetencí. Dozvíte se, jaká použít slova v souvislosti se sociální službou, o kterou má klient zájem, a jak jej seznámit s podmínkami a jeho právy pro užívání sociální služby. 

Mimo jiné se zaměříte také na depistáž v rámci sociální péče, tedy na cílené vyhledávání nemocných a sociálně ohrožených osob. Naučíte se, jak pracovat s jednotlivými fázemi a technikami tohoto procesu. 

Pokud se váš klient chystá na nástup do domova důchodců nebo jiného sociálního zařízení, buďte mu oporou. Potřebné dovednosti se osvojíte v kurzu adaptace seniorů na pobytová zařízení

CENA
1 500 Kč / osoba

29 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie