Kurz paliativní péče | Akademia.cz

Paliativní péče

Pro bližší informace o termínech konání seminářů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese petr.ryzner@akademia.cz nebo telefonicky na čísle +420 703 141 909. Váš tým AKADEMIA CZ.

 

A2018/0539-SP

Kurz paliativní péče je určen pro pečující, kteří se starají o klienty v terminálním stádiu života. Cílem kurzu je seznámit posluchače s významem paliativní péče, jejími druhy a strukturou paliativní péče v České republice a její návaznosti na péči hospicovou. Pečovatelé se seznámí s prioritami a principy paliativní péče a to při dodržení veškerých aspektů péče. Jedná se o aspekty právní, psychosociální, etické a multikulturní. Problematika umírání a doprovázení je náročná pro klienty, pečující a také pro rodiny. Posluchači se proto seznámí s metodami a technikami, které pomáhají zvládnout náročnost práce jak fyzickou, tak psychickou a uvolňují od stresové zátěže. Nedílnou součástí kurzu je seznámení posluchačů se základními komunikačními technikami s klientem a rodinou a seznámí se s významem multidisciplinární spolupráce v paliativní a hospicové péči. Na závěr kurz si posluchači prakticky vyzkouší relaxační cvičení na podporu psychosociální pohody.

CENA
1 500 Kč / osoba

30 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie