Kurz - Veřejný opatrovník | Akademia.cz

Veřejný opatrovník

Pro bližší informace o termínech konání seminářů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese petr.ryzner@akademia.cz nebo telefonicky na čísle +420 703 141 909. Váš tým AKADEMIA CZ.

 

A2019/0871-SP/PC/PP/VP

Vzdělávací program seznamuje účastníky s tím, jaká je role veřejného opatrovníka, který byl do této funkce jmenován soudem. Jaké jsou kompetence a povinnosti veřejného opatrovníka. Účastník najde odpovědi na otázky jaká je hranice mezi výkonem funkce veřejného opatrovnictví a sociální prací. Bude seznámen s otázkou zasahování do života opatrovance versus ponechání autonomie osoby s omezenou svéprávností a získá přehled o aktuálních právních předpisech, které se vztahují k dané problematice.

CENA
1 500 Kč / osoba

30 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie