Zubní instrumentářka v Ostravě - ÚNOR 2023 | Akademia.cz

Zubní instrumentářka v Ostravě - ÚNOR 2023

Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky od 1.4.2021. Akreditace č.j.: MZDR 61994/2020-6/ONP

Absolventi našeho kvalifikačního kurzu Zubní instrumentářka mohou odborně asistovat zubnímu lékaři přímo v ordinaci, zároveň se podílí na výchovné činnosti v otázce prevence a dentálního zdraví.

 • Pro termín 26.2.2023 - 18. 11. 2023 je jako výukový den stanovena neděle 

Kurz je určen pro zájemce starší 18 let, křeří splňují tyto požadavky ke studiu:

 1. Ukončené středoškolské vzdělání, které uchazeč doloží kopií maturitního vysvědčení nebo výučního listu (v případě vzdělání z jiné země je potřeba doložit nostrifikaci diplomu)
 2. Zdravotní způsobilost pro výkon zdravotnického povolání 
 3. Očkování proti virové hepatitidě typu B

Celý kurz trvá tři čtvrtě roku a skládá se z teoretické části, teoreticko-odborné části a odborné praxe u stomatologa. Výuka teoretické a teoreticko-praktické části probíhá v naší učebně v Ostravě, odbornou praxi si studenti mohou zajistit sami v místě svého bydliště nebo kdekoliv, kde je jim to umožněno. V rámci kurzu je nutné splnit 272 hodin odborné praxe u stomatologa.

Teoretická část učiva zahrnuje:

 • Úvod do předmětu stomatologie 
 • Vybrané stomatologické disciplíny (záchovná stomatologie, protetika, ortodoncie)
 • Základy anatomie a fyziologie člověka se zaměřením na ústa a obličej
 • Mikrobiologie, epidemiologie, farmakologie
 • Hygienický režim stomatologické ordinace, dezinfekce, sterilizace
 • Základy poskytnutí první pomoci
 • Psychologie a komunikace

Teoreticko-praktická část učiva se zaměřuje na:

 • Seznámení se se stomatologickým křeslem včetně zdravotnických prostředků na křesle
 • Příprava ordinace před začátkem ordinačních hodin
 • Úklid ordinace po skončení ordinačních hodin
 • Právní minimum ve stomatologii
 • Vyhláška 306/2012 Sb.
 • Dezinfekční plán
 • Sterilizace instrumentária, sterilizátor, vedení sterilizačního deníku
 • Nebezpečné odpady (infekční, ostré, prošlé léčivé přípravky) - uchovávání, odvoz, značení
 • Prádelna
 • SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)
 • Veškerá administrativa spojená s vedením, uchováváním, zapisováním, objednáváním a převozem léčivých přípravků dle platné legislativy
 • Monitoring webových stránek SÚKL
 • SOPy (standardní operační postupy)
 • Zdravotnické prostředky (periodické technické kontroly PBTK, revize, instruktáž, vedení dokumentace)
 • Míchání alginátových hmot, míchání silikonových hmot, míchání cementu, míchání skloinomerního cementu, míchání dózovaného amalgámu, míchání amalgámu, příprava anestezie
 • Stomatologické instrumentárium
 • Kódy vykazovaných výkonů záchovné stomatologie pro pojišťovnu
 • Kódy protetických prací + laboratorní příkaz
 • GDPR ve stomatologii, vedení kartotéky

Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace, po jejímž úspěšném vykonání klient obdrží osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – zubní instrumentářky.

 

Pro více informací volejte na telefonní číslo 703 141 927 nebo 725 366 140 vždy ve všední dny mezi 8:00 - 16:00.

CENA
24 500 Kč / osoba

11 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie