Jak si správně plánovat svůj čas s ohledem na ženskou cykličnost | Akademia.cz

Jak si správně plánovat svůj čas s ohledem na ženskou cykličnost

Kurz je určen ženám, které by chtěli umět plánovat svůj čas, tak aby byl vhodný pro ženu v dnešní moderní době 21.století. A jejich život se stal více ženský, a tedy jednodušší a s větší lehkostí řešili své životní a pracovní úkoly.

V kurzu se budeme zabývat rozdílem mezi mužským a ženským nastavením a principy. Detailně rozebereme fáze ženské cykličnosti, fáze měsíce a životní fáze ženy s ohledem na plánování našeho času a úkolů, aby i v dnešní moderní době se vše mohlo využít v reálném světě. Probereme, jak si konkrétně plánovat čas s ohledem na jednotlivé fáze a jak ze svého plánu neuhnout a správně se motivovat, aby vše nezůstalo jen u plánování. Součástí kurzu je i téma, jak se uvolnit a co si dopřát, aby žena měla více energie a její život i plánování bylo v souladu s ní samotnou a cítila se živá a žensky.

 

Probíraná témata:

o   Rozdíl mezi ženským a mužským světem

o   Fáze ženské cykličnosti

o   Fáze měsíce

o   Životní fáze ženy

o   Jak si plánovat svůj čas jako žena

o   Jak se uvolnit a co si dopřát, abych měla více energie

o   Jak se motivovat a nechat si pomoci

 

Délka kurzu:

o   jednodenní živý on-line kurz o délce 4 vyučovacích hodin od 9:00 nebo 16:00

CENA
5 700 Kč / osoba

30 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie