Leadership akademie | Akademia.cz

Leadership akademie pro každého

Co se naučíte?

  • Být skutečným líderem s velkým L.
  • Pracovat s emocemi v různých situacích a předávat tuto dovednost kolegům.
  • Porozumět fungování lidské psychiky ve stresu.
  • Citlivě komunikovat s týmem a efektivně ho vést k dosažení nejlepších výsledků.
  • Vést porady s empatií a pevně stanovenými hranicemi.
  • Řešit vztahové konflikty na pracovišti a předcházet jim, aby se nezhoršovala motivace, nálada a ambice pracovníků.
  • Zlepšit prezentační dovednosti a motivaci.
  • Zlepšit komunikační schopnosti a zvládat konflikty.
  • Používat situační vedení lidí a poskytovat zpětnou vazbu.
  • Vést a usnadňovat schůzky.

Délka kurzu: 6 lekcí x 3 hod. (9:00 - 12:00 hod.)

Místo konání kurzu: On-line živý kurz

Cena kurzu: 27 990 Kč

Způsob zakončení kurzu: certifikát o úspěšném absolvování

Minimální kapacita kurzu: 6

CENA
27 990 Kč / osoba

14 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie