Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky | Akademia.cz

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

Forma výuky a místo výuky: prezenčně v Ostravě

Výukové dny: pátek a sobota

časy: pátek - 15:00 - 20:00 
         sobota - 9:00 - 14:00 

 

Obsah kurzu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci   
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám   
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializace dítěte v praxi   
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska   
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům      
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte    
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte     
 • Poskytování první pomoci dítěti        
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte    
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

 

Vstupní předpoklady:

 • Ukončené základní vzdělání
 • Dosažení věku 18 let
 • Zdravotní způsobilost

 

Cena kurzu (včetně autorizované zkoušky): 19 500 Kč

Termín: 6.10. 2023 - 16.12. 2023

Tento kurz lze hradit i prostřednictvím ÚP ČR jako zvolenou rekvalifikaci.     

CENA
19 500 Kč / osoba

28 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie