Kurz základů psychologie pro zdravotníky | Akademia.cz

Základy psychologie pro zdravotníky

Základy psychologie pro zdravotníky vás seznámí se specifiky vztahu mezi zdravotníkem a pacientem a s odlišností vnímání nemoci.  Uvědomíte si, jakou roli hraje psychologie v moderní koncepci ošetřovatelské péče, naučíte se odborně nahlížet na psychologickou problematiku nemocného.

 

Kurz základů psychologie pro zdravotníky se také zaměřuje na základy jednotného působení celého ošetřujícího týmu nejen při sdělování diagnózy a na rozdíly v psychickém rozpoložení ambulantně léčeného a hospitalizovaného pacienta.

 

Průběh choroby a z toho plynoucí nutné kroky k léčbě výrazně ovlivňují psychický stav nemocného, jeho obavy a naděje. Je nutné vědět, jakým způsobem jej nahlížet a jak s ním správně komunikovat, můžete tím totiž ovlivnit jeho vlastní vnímání. 

 

Konkrétně problematiku umírání a s ním spojeného psychického stavu řeší kurz paliativní péče.

CENA
1 500 Kč / osoba

26 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie