Řízení konfliktů | Akademia.cz

Řízení konfliktů

A2020/1069-SP/PC/PP

Kurz v rozsahu 8 hodin je zaměřen na získání praktických i teoretických poznatků, využití dovedností vedení konstruktivního rozhovoru a cesty k oboustranně přijatelných návrhů při předcházení a řešení zátěžových i konfliktních situací. Nedílnou součástí kurzu je interaktivní práce ve skupině, práce s kazuistikou, nácvik dovedností

CENA
1 500 Kč / osoba

20 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie