Právo na soukromí v sociálních službách | Akademia.cz

Právo na soukromí v sociálních službách

A2021/0174-SP/PC/VP

Jaká práva má klient a jaká ten, kdo sociální službu poskytuje v oblasti jednotlivých typů služeb? Kdy má klient právo se rozhodovat v závislosti na svém omezení? Jak pomáhat klientovi získávat větší kompetence? Jak stanovit přijatelná a nepřijatelná rizika u jednotlivých klientů? Tématika střetu bezpečnosti klientů a realizace jejich práv je vysvětlena na tom, kde se tyto dvě hodnoty setkávají a na příkladech je vysvětleno, jak tyto situace řešit.

CENA
1 500 Kč / osoba

20 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie