Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí - úvod do problematiky | Akademia.cz

Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí - úvod do problematiky

A2021/0175-SP/PC/PP

Kurz je úvodem do problematiky práce s uživatelem s Alzheimerovou nemocí a osoby postižené demencí. Účastníci se seznámí teoretickým zázemím (nebo si osvěží), co to je demence, jak se dělí, jaké jsou rizikové faktory vzniku, jaké jsou její fáze, jak se demence projevuje, s jakými poruchami chování se při demenci můžeme setkat a jak s nimi pracovat-jak jim předcházet a jak je řešit, a to na konkrétních příkladech z praxe.

CENA
1 500 Kč / osoba

20 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie