Sociální kurzy | Akademia.cz

Sociální kurzy

Sociální kurzy spadají do oblasti sociálních služeb a neziskových organizací. Kurzy, které naleznete v naší nabídce, jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a jsou vhodné pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a management sociálních služeb. Školení jsou připravena na míru, dle konkrétních požadavků. V případě potřeby lze obsah školení upravit individuální domluvou s našimi manažery vzdělávání.

 

Kurzy jsou jednodenní či vícedenní, mohou se konat jak na našich pobočkách v Ostravě a v Praze, tak v případě zájmu i kdekoli jinde. Může se však jednat i o formu distančního vzdělávání. 

Ve většině případů se jedná o kurz trvající 8 hodin. Zákon o sociálních službách stanovuje sociálním pracovníkům každoroční 24 hodinové školení kurzů akreditovaných MPSV, kurzy je možno kombinovat - jeden akreditovaný (8 hodin), jeden neakreditovaný (8 hodin) a jedna stáž v jiné organizaci (8 hodin).

Ve většině případů (99%) objednává tento kurz sociální služba. Objednatel domluví s lektorem téma, datum, místo a formu školení. Na výběr je pak několik způsobů: Kurz v cílové organizaci - lektor se v určený den dostaví do organizace, kde proběhne školení zaměstnanců sociálních služeb. Školení může probíhat také na našich pobočkách. Poslední možností je pak online forma – prostřednictvím webexu.

Náplň sociálních kurzů je připravována tak, aby byla obsahově uzpůsobena problematice konkrétní sociální služby a její cílové skupině.

 

Pro bližší informace o termínech a místa konání seminářů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese: petr.ryzner@akademia.cz nebo telefonicky na čísle +420 703 141 909. 

Váš tým AKADEMIA CZ.