Další vzdělávání pedagogických pracovníků | Akademia.cz

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme kurzy k prohloubení pedagogické kvalifikace. Všechny kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Pro koho jsou kurzy určeny:
V rámci těchto kurzů si mohou pedagogové prohloubit dosavadní kvalifikaci o získání profesních znalostí a dovedností.  Rozšíření kvalifikace lze vhodně využít při přípravě a realizaci školních vzdělávacích programů, při koncipování průřezových témat výchovy do ŠVP i při koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních.
Jak a kde kurzy probíhají:
Jednodenní a vícedenní sociální kurzy se konají na našich pobočkách v Ostravě, Brně a v Praze. Je to pro vás daleko? V případě zájmu přesuneme kurz kamkoliv jinam, lektor přijede přímo i do Vaší školy.
Kontaktujte nás:

Pro bližší informace o termínech a místech konání seminářů nás prosím kontaktujte e-mailem: petr.ryzner@akademia.cz

nebo telefonicky: +420 703 141 909. 

Omlouváme se. Nebyly nalezeny žádné kurzy.