Odborný učitel
Kurz na místě
8:00 - 16:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava
Certifikát kurzu
(100% Akademia CZ)
Cena1500 Kč
Kup nyní

Vzdělávací program podává účastníkům základní informace o nejnovější hygienické legislativě vztahující se na vznik a šíření infekčních onemocnění v provozu sociálního zařízení. Cílem teoretické části přednášky je vysvětlit nozokomiální nákazy a s tím spojené možné nákazy (MRSA, TBC, svrab, chřipka) a dodržování hygienicko-epidemiologických režimů (opatření pracovní, organizační a provozní). Praktická část je věnována individuálnímu nácviku správného mytí a dezinfekci rukou v rámci prevence přenosu patogenních organismů na klienta.

Pro individuální výuku (skupiny) kontaktujte prosím p. Ryznera – 703 141 909, petr.ryzner@akademia.cz