Odborný učitel
Kurz na místě
Pro 3, 2018
Mjr. Nováka 34, Ostrava 70030
Cena4500 Kč
Kup nyní

Chystáš se k maturitě z matematiky? Chceš být úspěšný? Připravili jsme pro Tebe kurz, který Ti pomůže. Neboj se zeptat na cokoli z matematiky, jsme tady pro Tebe.

Předepsané maturitní okruhy

 1. Číselné množiny
 2. Algebraické výrazy
 3. Rovnice a nerovnice
 4. Funkce
 5. Posloupnosti a finanční matematika
 6. Planimetrie
 7. Stereometrie
 8. Analytická geometrie
 9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

 

1.blok

Výuka probíhá vždy v úterý 16:00-18:00 ve dvanácti dvouhodinových lekcích, tj. celkem 24 hodin.

1) Číselné obory, operace s čísly, číselné množiny, operace s množinami

2) Opakování předchozí lekce, algebraické výrazy, mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s odmocninou

3) Opakování předchozí lekce, lineární rovnice a jejich soustavy, rovnice s neznámou ve jmenovateli, kvadratické rovnice, lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy

4) Opakování předchozí lekce, základní poznatky o funkcích, lineární funkce, lineární lomená funkce, kvadratická funkce

5) Opakování předchozí lekce, lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy, kvadratické nerovnice, nerovnice s neznámou ve jmenovateli

6) Opakování předchozí lekce, exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické rovnice

7) Opakování předchozí lekce, orientovaný úhel, velikost úhlu, stupňová míra, oblouková míra a jejich převody, goniometrické funkce

8) Opakování předchozí lekce,  goniometrické rovnice

9) Opakování předchozí lekce, posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost

10) Opakování předchozí lekce,  využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika

11) Opakování předchozí lekce,  kombinatorika a pravděpodobnost

12) Opakování předchozí lekce, statistika

 

2.blok

Výuka probíhá vždy v úterý 16:00 – 18:00 v patnácti dvouhodinových lekcích, tj. celkem 30 hodin.

1) Opakování předchozího bloku (číselné množiny, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice)

2) Opakování předchozího bloku (funkce)

3) Opakování předchozího bloku (posloupnosti, finanční matematika)

4) Opakování předchozího bloku (kombinatorika, pravděpodobnost a statistika)

5) Planimetrické pojmy a poznatky, trojúhelníky

6) Opakování předchozí lekce, mnohoúhelníky, kružnice a kruh

7) Opakování předchozí lekce, geometrická zobrazení

8) Opakování předchozí lekce, stereometrie

9) Opakování předchozí lekce, analytické vyjádření bodu a vektoru

10) Opakování předchozí lekce, analytické vyjádření přímky

11) Maturitní opakování

12) Maturitní opakování

13) Maturitní opakování

14) Maturita nanečisto

15) Souhrnné opakování


Kristýna Hanáková
Kurz na místě
Pro 3, 2018
Mjr. Nováka 34, Ostrava 70030
Cena4500 Kč
Kup nyní

Chystáš se k maturitě z matematiky? Chceš být úspěšný? Připravili jsme pro Tebe kurz, který Ti pomůže. Neboj se zeptat na cokoli z matematiky, jsme tady pro Tebe.

Předepsané maturitní okruhy

 1. Číselné množiny
 2. Algebraické výrazy
 3. Rovnice a nerovnice
 4. Funkce
 5. Posloupnosti a finanční matematika
 6. Planimetrie
 7. Stereometrie
 8. Analytická geometrie
 9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

 

1.blok

Výuka probíhá vždy v úterý 16:00-18:00 ve dvanácti dvouhodinových lekcích, tj. celkem 24 hodin.

1) Číselné obory, operace s čísly, číselné množiny, operace s množinami

2) Opakování předchozí lekce, algebraické výrazy, mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s odmocninou

3) Opakování předchozí lekce, lineární rovnice a jejich soustavy, rovnice s neznámou ve jmenovateli, kvadratické rovnice, lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy

4) Opakování předchozí lekce, základní poznatky o funkcích, lineární funkce, lineární lomená funkce, kvadratická funkce

5) Opakování předchozí lekce, lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy, kvadratické nerovnice, nerovnice s neznámou ve jmenovateli

6) Opakování předchozí lekce, exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické rovnice

7) Opakování předchozí lekce, orientovaný úhel, velikost úhlu, stupňová míra, oblouková míra a jejich převody, goniometrické funkce

8) Opakování předchozí lekce,  goniometrické rovnice

9) Opakování předchozí lekce, posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost

10) Opakování předchozí lekce,  využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika

11) Opakování předchozí lekce,  kombinatorika a pravděpodobnost

12) Opakování předchozí lekce, statistika

 

2.blok

Výuka probíhá vždy v úterý 16:00 – 18:00 v patnácti dvouhodinových lekcích, tj. celkem 30 hodin.

1) Opakování předchozího bloku (číselné množiny, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice)

2) Opakování předchozího bloku (funkce)

3) Opakování předchozího bloku (posloupnosti, finanční matematika)

4) Opakování předchozího bloku (kombinatorika, pravděpodobnost a statistika)

5) Planimetrické pojmy a poznatky, trojúhelníky

6) Opakování předchozí lekce, mnohoúhelníky, kružnice a kruh

7) Opakování předchozí lekce, geometrická zobrazení

8) Opakování předchozí lekce, stereometrie

9) Opakování předchozí lekce, analytické vyjádření bodu a vektoru

10) Opakování předchozí lekce, analytické vyjádření přímky

11) Maturitní opakování

12) Maturitní opakování

13) Maturitní opakování

14) Maturita nanečisto

15) Souhrnné opakování