Odborný učitel
Kurz na místě
Říj 31, 2018 - Dub 30, 2019
Mjr. Nováka 34, Ostrava 70030
Cena4500 Kč
Kup nyní

Chystáš se k maturitě z matematiky? Chceš být úspěšný? Připravili jsme pro Tebe kurz, který Ti pomůže. Neboj se zeptat na cokoli z matematiky, jsme tady pro Tebe.

Předepsané maturitní okruhy

  1. Číselné množiny
  2. Algebraické výrazy
  3. Rovnice a nerovnice
  4. Funkce
  5. Posloupnosti a finanční matematika
  6. Planimetrie
  7. Stereometrie
  8. Analytická geometrie
  9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

 

1.blok

Výuka probíhá vždy v úterý 16:00-18:00 ve dvanácti dvouhodinových lekcích, tj. celkem 24 hodin.

1) Číselné obory, operace s čísly, číselné množiny, operace s množinami

2) Opakování předchozí lekce, algebraické výrazy, mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s odmocninou

3) Opakování předchozí lekce, lineární rovnice a jejich soustavy, rovnice s neznámou ve jmenovateli, kvadratické rovnice, lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy

4) Opakování předchozí lekce, základní poznatky o funkcích, lineární funkce, lineární lomená funkce, kvadratická funkce

5) Opakování předchozí lekce, lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy, kvadratické nerovnice, nerovnice s neznámou ve jmenovateli

6) Opakování předchozí lekce, exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické rovnice

7) Opakování předchozí lekce, orientovaný úhel, velikost úhlu, stupňová míra, oblouková míra a jejich převody, goniometrické funkce

8) Opakování předchozí lekce,  goniometrické rovnice

9) Opakování předchozí lekce, posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost

10) Opakování předchozí lekce,  využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika

11) Opakování předchozí lekce,  kombinatorika a pravděpodobnost

12) Opakování předchozí lekce, statistika

 

2.blok

Výuka probíhá vždy v úterý 16:00 – 18:00 v patnácti dvouhodinových lekcích, tj. celkem 30 hodin.

1) Opakování předchozího bloku (číselné množiny, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice)

2) Opakování předchozího bloku (funkce)

3) Opakování předchozího bloku (posloupnosti, finanční matematika)

4) Opakování předchozího bloku (kombinatorika, pravděpodobnost a statistika)

5) Planimetrické pojmy a poznatky, trojúhelníky

6) Opakování předchozí lekce, mnohoúhelníky, kružnice a kruh

7) Opakování předchozí lekce, geometrická zobrazení

8) Opakování předchozí lekce, stereometrie

9) Opakování předchozí lekce, analytické vyjádření bodu a vektoru

10) Opakování předchozí lekce, analytické vyjádření přímky

11) Maturitní opakování

12) Maturitní opakování

13) Maturitní opakování

14) Maturita nanečisto

15) Souhrnné opakování