Odborný učitel
Kurz na místě
8:00 - 16:00
Mjr. Nováka 1455/34 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Certifikát kurzu
(100% Akademia CZ)
Cena1500 Kč
Kup nyní

Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky od 5. 11. 2018

Akreditace č. A2018/0539-SP

Účastníci kurzu se seznámí s významem paliativní péče, jejími druhy a strukturou paliativní péče v České republice a její návaznosti na péči hospicovou. Osvojí si základní aspekty v oblasti péče o nemocné v pokročilých stádiích život ohrožujících chorob.

Osvojí si především znalosti komunikace – jak hovořit s umírajícím pacientem a jeho rodinou, a jaké jsou zásady etického chování vůči uvedeným osobám. Dále se seznámí s možnostmi, jak se chovat a jak pracovat s pacientem a jak ho důstojně doprovázet při umírání. Také si osvojí základní metody, jak spolupracovat s rodinou umírajícího člověka a rovněž s vybranými metodami doprovázení.

Pro sociální služby a vetší skupiny je možnost dojednání individuálních podmínek školení. Více info na petr.ryzner@akademia.cz nebo na čísle 703 141 909.

Sekce 1Paliativní péče pro soc.pracovníky
Lekce 1Paliativní péče
Lekce 2Struktura paliativní péče v ČR
Lekce 3Priority a principy v paliativní péči
Lekce 4Potřeby klientů v paliativní péči
Lekce 5Aspekty v paliativní péči (etické, právní, psychosociální, multikulturní)
Lekce 6Návaznost paliativní a hospicové péče
Lekce 7Role, úkoly a činnosti sociální práce v paliativní péči
Lekce 8Komunikace v paliativní péči (klient, rodina)
Lekce 9Interdisciplinární tým v paliativní péči
Lekce 10Podpora pečujících (supervize, relaxační metody, aktivní odpočinek)