Odborný učitel
Kurz na místě
Čvn 19, 2019
CenaZdarma
Kup nyní

Společnost AKADEMIA CZ, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Regionální organizace onkologické a paliativní péče.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16.

DATUM: 19. ČERVNA 2019 OD 16:00 DO 22:00 HODIN
MÍSTO: RADNICE OSTRAVA – JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA – JIH
VÝŠE ÚČASTNICKÉHO POPLATKU: ZDARMA

Akci pořádá AKADEMIA CZ, s.r.o. ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
a klinikou onkologickou.

Cílem setkání je představení současné organizace onkologické a paliativní péče v Moravskoslezském kraji. Seminář reaguje na
plánovaný vznik Regionálních onkologických center a na novou koncepci spolupráce s praktickými lékaře.

Prezence všech účastníků začne od 16:00. Jestliže máte zájem, potvrďte prosím Vaši účast nejpozději do 12. června 2019, a to emailem:
romana.waleczkova@akademia.cz nebo telefonicky: +420 703 141 927.

Seminář je akreditován Českou lékařskou komorou. Odbornými garanty jsou prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. a doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

[Pozvánka v grafické podobě]
[Program semináře]