Odborný učitel
Kurz na místě
Bře 18, 2020
8:00 - 16:00
Pobřežní 95/74, 186 00 Praha 8 - Karlín
Certifikát kurzu
(100% Akademia CZ)
Cena1500 Kč
Kup nyní

Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky pod číslem akreditace A2019/0869-SP/PC

Účastnící kurzu se seznámí se základními aspekty reminiscence – metodou, založenou na práci se vzpomínkami klienta, která je velmi vhodná pro práci s lidmi s demencí i pro aktivaci lidí trvale upoutaných na lůžko – dává jim zažívat pocit, že život měl a má smysl.

Ukážeme si, jak reminiscence přispívá k navázání a posílení vztahu mezi klientem a pečujícím a usnadňuje hledání jeho osobního cíle v rámci individuálního plánování služby.

Účastníci si dále osvojí základní reminiscenční techniky – vzpomínání ve skupině, vzpomínkové boxy, knihy života, reminiscenční divadlo – upozorňují na význam vzpomínkových podnětů a volby témat vzpomínání, analyzují různé přístupy v práci s reminiscencí, zabývají se významem osobnosti člověka ve vztahu ke vzpomínání. Velký důraz kladou na vytváření podmínek pro využití reminiscenčních přístupů v institucích pro seniory, kde tato dimenze lidského života bývá opomíjena.

Pro individuální výuku (skupiny) kontaktujte prosím p. Ryznera – 703 141 909, petr.ryzner@akademia.cz

 

Sekce 1Reminiscence
Lekce 1Základní pojmy
Lekce 2Aktivizační metody
Lekce 3Reminiscence
Lekce 4Vzpomínkový kufřík