Odborný učitel
Kurz na místě
8:00 - 14:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Certifikát kurzu
(100% Akademia CZ)
Cena1500 Kč
Kup nyní

Seminář se zaměřuje na rodinu a její vliv na vývoj osobnosti jedince. Autorka vychází z toho, že rodina je stěžejním (ne však jediným) prvkem, jenž utváří osobnost člověka. Jako významný aspekt při vývoji a formování individuality se na základě provedeného výzkumu ukázaly také tzv. sourozenecké konstelace, tj. zjednodušeně řečeno pořadí narození v rodině.

Cílem semináře je tedy seznámit posluchače nejen s problematikou rodiny, jejího vlivu na osobnost, a sourozeneckých konstelací, ale též s konkrétními případy osob narozených v různém pořadí, jejichž životní příběhy dokazují, jak významné je právě pořadí narození.

Pro individuální výuku (skupiny) kontaktujte prosím p. Ryznera – 703 141 909, petr.ryzner@akademia.cz

Sekce 1Rodina a její charakteristika, funkce, typy rodin.
Sekce 2 Výchova v rodině a aspekty ovlivňující osobnost jedince
Sekce 3Výchovné styly v rodině
Sekce 4Rodinné vztahy
Sekce 5Sourozenecké a rodinné konstelace (charakteristika osobností narozených v různém pořadí/vyskytujících se v různé pozici – prvorozený, prostředně narozený, nejmladší, jedináček)
Sekce 6Ukázky rozhovorů s lidmi narozenými ve výše uvedeném pořadí, resp. pozici
Sekce 7Vyvození závěrů, shrnutí
Sekce 8Doporučení pro praxi
Sekce 9Diskuze, závěr