Odborný učitel
Kurz na místě
8:00 - 16:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Certifikát kurzu
(100% Akademia CZ)
Cena1500 Kč
Kup nyní

Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky pod číslem akreditace: A2019/0862-SP/PC/PP

Základem problémového chování je více než u 90 % uživatelů sociálních služeb neuspokojování jejich potřeb. Nedostatečná znalost příčin tohoto chování včetně neznalosti spouštěcích mechanizmu agrese vede k užití možné restrikce vůči klientovi, které vede zpětně k narušení komunikace mezi klientem a pracovníky poskytovatele sociálních služeb. Kurz seznamuje pracovníky s tím co je v sociálních službách restrikce a také s právní úpravou restrikce. Zabývá se předcházením restrikce, tedy s prevencí a to primární a sekundární. Vysvětluje kdy používat plány prevence a kdy rizikové plány u problémových klientů. Zabývá se metedoma snižování napětí u klientů a hledáním spouštěcích mechanismu agrese.

Pro individuální výuku (skupiny) kontaktujte prosím p. Ryznera – 703 141 909, petr.ryzner@akademia.cz

Sekce 1Psychologie osobnosti - pojem osobnost
Sekce 2Komunikace s klientem s rizikem v chování - konfliktní situace
Sekce 3Rizikové situace, které mohou nastat na pracovišti
Sekce 4Jednání s agresivním klientem, jednání s klientem, který je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, jednání s klientem s infekčním onemocněním