Odborný učitel
Kurz na místě
8:00 - 16:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava
Certifikát kurzu
(100% Akademia CZ)
Cena1500 Kč
Kup nyní

Bazální stimulace je koncept nebo můžeme říci doplněk terapie, ve kterém existuje mnoho rozličných přístupu charakteristické svojí různorodostí.  Bazální stimulace je pedagogicko-psychologický koncept, který se snaží nalézt cestu k navázání kontaktu s těžce postiženými jedinci a snaží se nabídnout možnosti pro osobní rozvoj. Bazální stimulace je zaměřena na celkový vývoj jedinců, kteří mají omezení v komunikaci, vnímaní nebo pohybu.

Cíle: Získaní teoretických vědomosti a praktických dovednosti v zásadách přímé péče o klienty v souladu s konceptem bazální stimulace

Kurz je zaměřen na potřeby klientů v sociálních službách.

Rozšířit dovednosti pracovníku v sociálních službách tak, aby péče o klienty zachovala a rozvíjela jejich schopnosti v oblasti komunikace, vnímaní a pohybu. V neposlední řádě přispívá k větší bezpečnosti a kvality péče o klienty sociálních služeb.

Kladen důraz na :

  • důraz na dodržování lidských práv
  • respektování svobodné vůle klientů
  • zajišťování jejich důstojného života a sociální začleňování v rámci společnosti.
  • sociální služby musí být poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a takovým způsobem, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování základních lidských práv a svobod klientů.
  • dodržovat standardy kvality sociálních služeb

Určeno: pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším pracovníkům působící v sociálních službách nebo zdravotnictví včetně široké veřejnosti.

Pro individuální výuku (skupiny) kontaktujte prosím p. Ryznera – 703 141 909, petr.ryzner@akademia.cz

Sekce 1Zásady přímé péče o klienty v souladu s konceptem bazální stimulace
Sekce 2Podávání stravy
Sekce 3Koupel
Sekce 4Ranní a večerní hygiena na pokojích uživatelů
Sekce 5Hygiena dutiny ústní
Sekce 6Péče o zubní náhradu
Sekce 7Hygiena plenkové oblasti
Sekce 8Komunikace