Katalog akreditovaných sociálních kurzů AKADEMIA CZ | Akademia.cz

10. března 2020

Katalog akreditovaných sociálních kurzů AKADEMIA CZ

Zhlédněte celou nabídku všech našich akreditovaných sociálních kurzů u Ministerstva práce a sociálních věcí

Katalog akreditovaných sociálních kurzů AKADEMIA CZ

Zhlédněte celou nabídku všech našich akreditovaných sociálních kurzů u Ministerstva práce a sociálních věcí

Pro individuální školení nebo realizaci hromadného školení ve vaší organizaci nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 703 141 909 nebo e-mailem na petr.ryzner@akademia.cz

 

Katalog akreditovaných kurzů AKADEMIA CZ

Všechny kurzy jsou akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

  Kurz Číslo akreditace
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách A2018/0541-PK
2 Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách A2021/0471-SP/PC
3 Paliativní péče - úvod do problematiky A2022/0074-SP/PC/PP
4 Etika v sociálních službách A2022/0073-SP/PC
5 Asertivita pro pracovníky v sociálních službách A2020/0363-SP/PC/VP
6 Marketing v sociálních službách A2021/0473-SP/VP
7 Aktivizační vzdělávací a výchovné techniky A2021/0472-SP/PC
8 Syndrom vyhoření pro pracovníky v sociálních službách a pomáhající profese A2022/0075-SP/PC
9 Time management v neziskovém sektoru A2022/0069-VP
10 Manažerské dovednosti a motivace zaměstnanců v neziskovém sektoru A2018/0540-VP
11 Slovní sebeobrana pro sociální služby A2022/0070-SP/PC/PP
12 Jak zvládat stres a bojovat proti vyhoření pro soc. pracovníky A2022/0071/SP
13 Zvládání stresu u manažerů v neziskovém sektoru A2022/0072-VP
14 Vhled do zákona o sociálních službách A2020/0195_SP/PC/VP
15 Respitní péče a její možnosti A2020/0194-SP/PC/PP
16 Příprava na inspekci kvality v sociálních službách A2020/0192-SP/PC/VP
17 Vhled do zákona o sociálně právní ochraně dětí A2020/0193-SP/PC/PP/VP
18 Výživa seniorů, inkontinence, polohování, hygienická péče A2019/0867-PC/PP
19 Vhled do problematiky domácího násilí pro pracovníky v sociálních službách A2019/0866-SP/PC
20 Úvod do komunikace s klientem s rizikem chování A2019/0862-SP/PC/PP
21 Stress management pro osoby pracující v sociálních službách A2019/0864-SP/PC/PP/VP
22 První pomoc pro sociální služby A2019/0859-SP/PC
23 Veřejný opatrovník A2019/0871-SP/PC/PP/VP
24 Standardy kvality sociálních služeb A2019/0857-SP/PC/VP
25 Problematika závislosti A2019/0869-SP/PC
26 Reminiscence - práce se vzpomínkami A2019/0870-SP/PC/PP
27 Jaké možnosti v péči mají neformální pečující A2020/0366-SP/PC/PP
28 Komunikace s klientem s rizikem v chování A2020/0362-SP/PC/PP
29 Motivace nemotivovaných klientů v sociálních službách A2020/0365-SP/VP
30 Jak pracovat s dětmi s výchovnými problémy A2020/0364-SP/PC/PP
31 Využítí zahrady při práci s uživateli sociálních služeb A202/1066-SP/PC
32 Řízení konfliktů A2020/1069-SP/PC/PP
33 Formy komunikace u osob s demencí A2020/1068-SP/PC
34 Komunikace s klientem sociální služby A2020/1071-SP/PC/PP
35 Augmentativní a alternativní komunikace A2020/1072-SP/PC
36 Základní metody fundraisingu v sociálních službách A2020/1073-SP/PC/PP/VP
37 Emoce pod kontrolou A2021/0048-SP/PC/PP/VP
38 Sociální práce se zadluženým klientem A2021/0052-SP/PC/PP/VP
39 Metodika plánování přechodu člověka s postižením do jiného místa bydlení či služby A2021/0172-SP/PC/PP
40 Právní odpovědnost poskytovatelů sociálních služeb A2021/0173-SP/PC/VP
41 Právo na soukromí A2021/0174-SP/PC/VP
42 Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí - úvod do problematiky A2021/0175-SP/PC/PP
43 Motivace versus nemotivace klientů v sociálních službách A2021/0176-SP/PC
44 Základy krizové intervence v sociální práci A2021/0177-SP
45 Jednání se zájemcem o sociální službu a smlouva o poskytování soc. služeb A2021/0178-SP/PC/VP
46 Sociální zabezpečení A2021/0574-SP/PC/PP/VP
47 Sociální politika A2021/0573-SP/PC/VP
48 Prevence úrazů a pádů u seniorů A2021/0747-SP/PC
49 Projevy stáří + gerontooblek A2021/0749-SP/PP/VP
50 Počáteční fáze práce s klientem A2021/0746-SP/PC
51 Problematika smrti a umírání A2021/0748-SP/PC
52 Adaptace seniorů na pobytová zařízení A2021/0744-SP/PC/VP
53 Klient s Epilepsií A2021/0745-SP/PC/VP
54 Poruchy autistického spektra A2022/0037-SP/PC
55 Etická dilemata v sociálních službách při práci se seniory A2022/0038-SP/PC
56 GDPR v sociálních službách A2022/0039-SP/VP
57 Problematika týmové spolupráce v sociálních službách A2022/0040-SP/PC/VP
58 Naplnění biopsychosociálních potřeb u seniorů A2022/0041-SP/PC/PP
59 Přímá obslužná péče s využitím bazální stimulace A2022/0056-PC/PP
60 Hranice mezi pomáhajícími pracovníky a klienty sociálních služeb A2022/0068-SP/PC/PP
61 Polohování a manipulace s klientem s poruchou mobility A2022/0367-SP/PC/PP
62 Prevence vzniku závislosti na sociálních službách A2022/0368-SP/PC/PP/VP
63 Vhled do rodinného práva A2020/1020-SP/PC/VP
64 Zásady komunikace s klientem se zdravotním postižením A2021/1309-SP/PC/PP
65 Úvod do péče o klienty sociálních služeb v domácím prostředí A2022/0369-SP/PC/PP
66 Úvod do arteterapie A2022/0451-SP/PC/PP/VP
67 Práce s bolestí klienta A2022/0456-SP/PC/PP
68 Sexualita osob v seniorském věku A2022/0479-SP/PC/PP/VP
69 Péče o seniory využívající terénní a pobytové služby A2022/0569-SP/PC/PP
70 Základy konceptu Snoezelen A2022/0570-SP/PC/PP/VP
71 Terénní sociální práce v praxi A2022/0583-SP/PC/PP 
72 Specifika práce s drogově závislými klienty (úvod do problematiky) A2022/0614-SP/PC
73 Týmová spolupráce v sociálních službách A2022/0615-SP/PC/VP
74 Sexualita osob s mentálním postižením A2022/0816-SP/PC/VP
75 Bezdomovectví a možnost jeho řešení A2022/0843-SP/PC
76 Case management v sociálních službách A2022/0845-SP/PC/PP/VP
77 Empowerment - základy využití v sociálních službách A2022/1072-SP/PC/PP/VP
78 Uživatel drog jako klient sociálních služeb A2022/1077-SP/PC
79 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (kombinovaná forma) A2022/1133-PK
80 Využití prvků muzikoterapie v sociálních službách A2022/1309-PC/PP

 

Mohlo by se vám také líbit