TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA | Akademia.cz

10. března 2020

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Úkolem pečovatelky je pomoci klientům zvládnout základní denní aktivity, na které již sami z důvodu svého věku, hendikepu, chronického onemocnění nebo následků úrazu nestačí. Předpokladem pro tuto práci je především mít vztah k lidem a umět s nimi jednat.

Úkolem pečovatelky je pomoci klientům zvládnout základní denní aktivity, na které již sami z důvodu svého věku, hendikepu, chronického onemocnění nebo následků úrazu nestačí. Předpokladem pro tuto práci je především mít vztah k lidem a umět s nimi jednat.

Terénní pomoc můžeme rozdělit na:

Běžná pomoc v domácnosti

Tyto práce (úklid, vaření, praní, drobné nákupy, doprovod k lékaři) je možné poskytovat seniorům jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) pouze na základě živnostenského oprávnění. S výhodou lze využít u seniorů, kteří nejsou závislí na péči druhých a nepobírají příspěvek na péči.

Pečovatelské služby

Pečovatelské služby (pomoc při osobní hygieně, oblékání, udržování čistoty) je dle zákona možno poskytovat pouze třemi způsoby – jako osoba blízká, jako asistent sociální péče nebo jako poskytovatel sociální péče. Respektování těchto zásad je důležité zvláště u osob závislých na péči druhých, tj. pobírajících příspěvek na péči, protože pouze pečovatel splňující tato kritéria může být uveden jako pečující osoba ve formuláři pro účely výplaty příspěvku na péči, který by jinak nebyl vyplacen.

-        Pečovatel je osobou blízkou

Osoba blízká může o seniora pečovat bez splnění jakýchkoli dalších podmínek. Za určitých okolností se doba pečování pečovateli počítá jako odpracovaná do důchodu, je za něj hrazeno zdravotní pojištění a příjem do 144.000 ročně nepodléhá dani, nemá ale právo na nemocenské dávky.

-        Asistent sociálních služeb

Jedná se o odborný název, ale v podstatě jde o situaci, kdy o nemohoucí osobu pečuje třeba soused nebo kamarád. Tato osoba musí být starší 18 let, být zdravotně způsobilá a nesmí v oboru podnikat. Asistent sociálních služeb je pojištěn pouze zdravotně, doba se mu započítává jako odpracovaná do důchodu, není ale pojištěn nemocensky. Hranice nezdaněných příjmů je 144.000 Kč ročně. Lze využít, pokud hodláte pečovat o jednu či dvě osoby, při více seniorech by činnost již mohla být hodnocena jako podnikání a pečovatel by se dopustil přestupku podle zákona o sociálních službách, kde hrozí vysoké sankce.

-        Pečovatel se pečováním živí – musí být registrován jako poskytovatel sociálních služeb

Sem spadají všechny samostatně pracující osoby (OSVČ) nebo firmy, které se poskytováním pečovatelských služeb živí. Poskytovatelé sociálních služeb musí být registrováni u krajského úřadu a podléhají kontrole MPSV (inspekci sociálních služeb). Výdělek je navíc limitovaný maximálními sazbami, které určuje vyhláška č. 505/2006 Sb.

Domácí zdravotní péče

Jedná se o zdravotní úkony (např. podávání léků, injekcí vč. inzulínu, odběry biologického materiálu, měření krevního tlaku, převaz ran, rehabilitační cvičení) poskytované v domácím prostředí zdravotními sestrami. Domácí zdravotní péče je poskytovaná klientům na doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře nebo nemocnice a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Mohlo by se vám také líbit