(00) 420 - 725 366 140
Info@akademia.cz

11. Země – zajímavosti

1. Vzdálenost středu země od jejího povrchu činí ............................... kilometrů.

2. Nejdelší řekou světa je ...................... . Měří 7062 km.

3. Přibližně ................ % světových zásob sladké vody je uloženo v ledovcích v Antarktidě a Grónsku.

4. Délka rovníku činí přes ......................... km.

5. Tsunami se mohou pohybovat oceánem rychlostí až přes .................. .

Privacy Policy Settings