(00) 420 - 725 366 140
Info@akademia.cz

2. Přírodní vědy 2

1. Stálost vnitřního prostředí organismu se nazývá ....................... .

2. Jaký tvar má DNA?

3. Který z těchto vitamínů není rozpustný v tucích?

4. Bionafta se vyrábí z ...................... .

5. Z hlediska světového měřítka je nejúspěšnější a zároveň nejnebezpečnější invazivní druh .......................... .

Privacy Policy Settings