(00) 420 - 725 366 140
Info@akademia.cz

9. Lidské tělo 2

1. Červené krvinky mají životnost cca ................... .

2. Srdce člověka přečerpá za 24 hodin přibližně .................... krve.

3. Denně naše ledviny přefiltrují krev až ........................krát.

4. Lidskou tvář tvoří ..................... kostí.

5. Žaludek člověka tráví jídlo více než .............................. .

Privacy Policy Settings