Kurz personalisty | Akademia.cz

Personalista

Personalista 100 h./teorie, 20 h./praxe

 

MSMT-3217/2020-2/50

 

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí samostatně pracovat v oboru personalistiky. Je vhodný nejen pro začátečníky, ale také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci a získat nové informace v oboru. Součástí kurzu je praktická výuka na počítačích, modelové situace z firemní praxe a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu.

 

Co všechno se naučíte?

Absolvent kurzu získá komplexní teoretické a praktické znalosti z moderní personalistiky. Orientuje se v pracovně právní a další legislativě (zákoník práce, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další předpisy), umí při své práci využívat prostředky výpočetní techniky (WORD, EXCEL, prezentace, Internet, elektronická pošta aj.) a ovládá administrativní personální dovednosti (tvorba písemných dokumentů dle platných norem, pravidla zakládání a skartace, vedení osobních spisů a pracovních míst).

Absolvent je schopen samostatně zajišťovat náborové činnosti a vést agendu povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě. Zná hodnotící a motivační systémy zaměstnanců, vytváří možnosti jejich kariérového růstu a podílí se na tvorbě mzdového systému v organizaci.

 

Vstupní předpoklady:

  • Věk nad 18 let
  • Středoškolské vzdělání s maturitou

 

Obsah kurzu:

BOZP                                                                                                                                                                                        

Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě                                                                                     

Využívání prostředků výpočetní techniky                                                                                                                  

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti                          

Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě                                                             

Organizování vzdělávání zaměstnanců                                                                                                                        

Zajišťování náborových činností                                                                                                                                    

Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců                                                             

Organizování kolektivního vyjednávání

CENA
10 999 Kč / osoba

30 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie