Kurzy | Akademia.cz

Kurzy

Naše společnost působí na vzdělávacím poli již dlouhou dobu. Nabízí akreditované kurzy z oblasti zdravotnictví, sociální sféry a kurzy pro manažery. Objednat si u nás můžete také kurzy rekvalifikační. Jednotlivé kurzy vedou profesionální a odborní lektoři s dlouholetou praxí.

Vzhledem k tomu, že si u kurzů zakládáme na tom, aby se klienti po jejich absolvování uplatnili v praxi, je výuka zaměřená především na praktické modelové situace.

 

Jedná se o kurzy zaměřené na problematiku sociálních služeb a neziskových organizací.

Jsou určeny pro rozvoj kompetencí jak zdravotních sester, tak zubních instrumentářek a podporují zvýšení profesní kvalifikace personálu nelékařského.

Zabývají se problematikou firem patřících do tržního sektoru. Podporují osobnostní rozvoj pracovníků a pomáhají rozšiřovat jejich kompetence. Díky těmto faktorům zvyšují jejich hodnotu na pracovním trhu.

Absolventi tohoto typu kurzu mají možnost získat potřebné osvědčení o profesní způsobilosti a jsou oprávněni vykonávat pracovní činnosti nebo povolání, pro něž jsou kurzy určené.

 

Jednotlivá školení jsou situována do takových praktických modelových příkladů, se kterými se klienti setkávají ve své každodenní praxi. Pro naši společnost je důležité, aby klienti dokázaly své nově nabyté poznatky přenášet do své praxe, jen tak budou s naší nabídkou spokojeni.

Podrobnější informace o průběhu a konání kurzů naleznete v jejich jednotlivých kategoriích.