+420 703 141 927
Info@akademia.cz

AKADEMIA CZ představuje moderní vzdělávací institucí poskytující široké portfolio produktů a služeb založených na dlouhodobé zkušenosti certifikovaných pedagogů a školitelů, jenž razí osobní přístup i moderní metody, s nimiž dosahují výborných výsledků nejen u firemních zákazníků, ale také u široké veřejnosti.

Sociální kurzy

Nabízíme akreditované kurzy z oblasti sociální péče. Školení pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníku a dalších zaměstnanců neziskových organizací.
Více informací

Zdravotnické kurzy

Kurzy z oblasti zdravotnictví jsou zaměřené svou povahou na školení zdravotních sester, stomatologických sester, zubních instrumentářek a dalšího nelékařského personálu.
Více informací

Rekvalifikační kurzy

Nabízíme rekvalifikační kurzy z oblasti zdravotnictví nebo sociální péče. Na úspěšné absolventy čeká certifikát o profesní způsobilosti potřebný k výkonu daného povolání. Kurzy je možno proplatit přes pracovní úřad.
Více informací

Řízení lidských zdrojů

Důležitou součástí každé organizace tržního nebo neziskového sektoru je školení managementu. Kurzy jsou zaměřené na získávání manažerských dovednosti a vedení účastníku kurzu k větší efektivitě při vedení a organizování společnosti.
Více informací

Regionální organizace onkologické a paliativní péče

Přinášíme Vám video z odborného semináře, který nesl název Regionální organizace onkologické a paliativní péče.

Cílem setkání bylo představení současné organizace onkologické a paliativní péče v Moravskoslezském kraji a zároveň se jednalo o reakci na plánovaný vznik Regionálních onkologických center. Celá akce se konala v zasedacím sále na radnici městského obvodu Ostrava-Jih.

Na videu můžete zhlédnout rozhovory s účastníky setkání z řad lékařů i nelékařů. Seminář se uskutečnil za podpory Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezské setkání urologů a onkologů

Odborný seminář s názvem ,,Moravskoslezské setkání urologů a onkologů” se základním mottem Pomáhejme společně.

Na tomto semináři prezentovali lékařští odborníci z řad onkologie a urologie novinky a zkušenosti ve svých léčebných postupech. Tímto seminářem se prohlubují mezioborové vazby, které pomáhají zlepšit kvalitu lékařské péče v Moravskoslezském kraji.

Současné možnosti hospicové péče v Moravskoslezském kraji

Setkání s názvem “Současné možnosti hospicové péče v Moravskoslezském kraji” mělo za cíl prezentaci současného stavu hospicové péče v našem kraji a prohloubení vazeb mezi nemocniční a následnou péčí o pacienty v pokročilém nebo terminálním stádiu jejich nemoci. Celý seminář se konal pod záštitou Moravskoslezského kraje.

Co říkají studenti naší akademie?

Reference

AKADEMIA CZ

Kontaktní údaje

Sídlo společnosti: Ostrava, Stará Bělá, Dokoupilova 107/3

Provozovna: Ostrava, Hrabůvka, Mjr. Nováka 1455/34

IČO: 28648714

Email: info@akademia.cz

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 36751

Zdravotnické a sociální kurzy.

Pro lidi, s lidmi. Zdravotnické a sociální kurzy. Tým profesionálů. Konference, semináře, rauty, zážitky.

Kurzy

Jsme Česká firma, která působí na poli vzdělávacích kurzů již od roku 2011. Naši studenti pocházejí z celé České republiky i ze zahraničí. Klademe důraz na odbornost, profesionalitu a individuální přístup. Spokojenost klienta je pro nás na prvním místě. Nabízíme široké spektrum školení a akreditovaných kurzů ze zdravotnictví a sociální sféry. Na úspěšné absolventy čeká certifikát nebo osvědčení o profesní způsobilosti. Náš lektorský tým je složen z profesionálů s dlouholetou praxí. Výuka je šitá na míru našim studentům, probíhá o víkendech i přes týden.

Akreditované kurzy MZČR a MPSV z oblasti zdravotnictví a sociální péče.
Zdravotnické a sociální kurzy.

DĚJE SE NĚCO?

Nejste se svým životem tak úplně spokojení? Stresuje vás zaměstnání? Nevíte, jak skloubit práci s péčí o rodinu? Cítíte se pod neustálým tlakem svého okolí? Pak zpozorněte! Pokud alespoň jedna z výše uvedených charakteristik sedí právě na vás, je nejvyšší čas na změnu! Změnit zajetý styl života o sto osmdesát stupňů je pro mnohé z nás prakticky nerealizovatelné. Ovšem i samotná cesta a malé krůčky nás pomalu, ale jistě přibližují k vysněnému cíli.

NAUČÍME VÁS USPĚT VE SVĚTĚ ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SFÉŘE

Abyste v dnešní dravé společnosti a moderním světě, v němž je kladen důraz na dynamiku a individuální úspěch, měli šanci uspět, je nezbytně nutné pracovat na svém osobnostním rozvoji. Hodláte-li změnit zažité stereotypy a způsob života, který vám zřejmě tak úplně nevyhovuje, obraťte se na agenturu AKADEMIA CZ, která na poli vzdělávacích programů působí již od roku 2011. Kurzy, které pravidelně pořádá, vycházejí nejen z potřeb a požadavků samotných firem, ale zejména jejich zaměstnanců a široké veřejnosti.

Unikátní metody a osobní přístup

AKADEMIA CZ představuje moderní vzdělávací instituci poskytující široké portfolio produktů a služeb založených na dlouhodobé zkušenosti certifikovaných pedagogů a školitelů, jenž razí osobní přístup i moderní metody, s nimiž dosahují výborných výsledků nejen u firemních zákazníků, ale také u široké veřejnosti.

Jsme AKADEMIA CZ a nabízíme zdravotnické a sociální kurzy. Veškeré novinky naleznete také na sociálních sítích jako je Facebook nebo Instagram.

 

Kurzy

Privacy Policy Settings