Rekvalifikační kurzy | Akademia.cz

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří musí splňovat určitá kritéria. Jedná se především o minimální vzdělání, u některých kurzů je nutná zdravotní způsobilost.

Jsou také vhodné pro uchazeče a zájemce o nové zaměstnání, kteří spadají do evidence úřadu práce a díky rekvalifikaci mají možnost získat nové pracovní místo, pro absolventy středních škol nenacházející uplatnění ve svém vystudovaném oboru, pro matky nebo otce vracející se z mateřské dovolené nebo pro zaměstnance jejichž zaměstnavatel si klade za podmínku obnovení či zvýšení kvalifikace.

Rekvalifikační kurzy jsou dlouhodobého charakteru a po jejich absolvování získá účastník osvědčení o profesní způsobilosti, díky které může vykonávat povolání, pro nějž byl kurz určen. Moduly jednotlivých druhů kurzů jsou pevně stanoveny a každý účastník musí absolvovat určitý počet hodin. Podmínkou úspěšného zakončení kurzu a získání Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností je vykonání závěrečné zkoušky.

Kurzy jsou akreditovány příslušným ministerstvem, pod jehož resort daný rekvalifikační kurz náleží.

Zvolené kurzy lze absolvovat pouze prezenční formou na našich pobočkách v Praze, Brně a Ostravě.

 

Přihlásit se na rekvalifikační kurz lze několika různými způsoby. Jedním z nich je prostřednictvím úřadu práce, u něhož je zájemce evidován. V tomto případě se nabízí možnost proplacení kurzu příslušným úřadem. Další možností je, že kurz objedná a zaplatí zaměstnavatel. A samozřejmě, že na kurz se dá přihlásit i individuálně. V tom případě si jej hradí zájemce ze svých prostředků.

 

Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit, se vším Vám pomůžeme, stačí nás kontaktovat na telefonním čísle 703 141 909, případně nás navštívit osobně na našich pobočkách v Praze, Brně a Ostravě.