Odborný učitel
Kurz na místě
8:00 - 16:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava
Certifikát kurzu
(100% Akademia CZ)
Cena1500 Kč
Kup nyní

Kurz představuje komunitní přístup jako jednu z účinných metod sociální práce, který mohou sociální pracovníci v každodenní praxi využívat. Odlišnost od individuálních nebo skupinových přístupu spočívá ve stimulaci a aktivizaci dané komunity, a může přispět ke zmírnění sociálního napětí a hrozícímu sociálnímu vyloučení.

Komunitní práce řeší sociální problémy tam, kde vznikají, s lidmi, kterých se týkají. Uplatnění komunitního přístupu předpokládá také specifikaci role komunitního pracovníka, který napomáhá lidem hledat vhodná a efektivní řešení problému. Záměrem je mobilizovat především lidské a další zdroje takovým způsobem, aby lidé mohli svůj problém řešit co nejvíce samostatně, bez závislosti na pomoci druhých.

Cílem vzdělávání je seznámit účastníky se základním vymezením komunitní práce, principy, metodami a postupy, které jsou při uplatnění komunitního přístupu v sociální práci a sociálních službách, využívány.

Pro individuální výuku (skupiny) kontaktujte prosím p. Ryznera – 703 141 909, petr.ryzner@akademia.cz