Odborný učitel
Kurz na místě
8:00 - 16:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava
Certifikát kurzu
(100% Akademia CZ)
Cena1500 Kč
Kup nyní

Poskytovatelem sociální služby je daná sociální služba a všichni její pracovníci, kteří se na ní podílejí a pomáhají spoluutvářet její kvalitu. Kurz seznamuje účastníky s problematikou inspekce kvality v sociálních službách, zabývá se nejčastějšími chybami ve zpracování standardů a při plnění povinností poskytovatelů, které se v souvislosti s inspekcemi objevují. Představuje všechny fáze procesu inspekce a další náležitosti, Klade důraz na práci poskytovatelů na standardech kvality sociální služby v souladu se zákonem.

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Pro individuální výuku (skupiny) kontaktujte prosím p. Ryznera – 703 141 909, petr.ryzner@akademia.cz