Odborný učitel
Kurz na místě
8:00 -16:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Certifikát kurzu
(100% Akademia CZ)
Cena1500 Kč
Kup nyní

Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky pod číslem akreditace: A2019/0869-SP/PC

Kurz je věnován problematice závislosti na návykových látkách a závislostnímu chování obecně. Kurz obsahuje témata člověk a závislost – aktuální koncepty závislosti. Dále se věnuje vzorcům užívání návykových látek (experimentování, rekreační užívání, škodlivé užívání, problémové užívání, závislost). Část kurzu se týká patologického hráčství. Účastníci poznají diagnostická kritéria závislosti, modely závislosti

Pro individuální výuku (skupiny) kontaktujte prosím p. Ryznera – 703 141 909, petr.ryzner@akademia.cz

Sekce 1Vstup do problematiky závislosti
Sekce 2Druhy závislosti
Sekce 3Alkohol
Sekce 4Drogy
Sekce 5Antidepresiva
Sekce 6Gambling
Sekce 7Léčba aneb základní podmínky pro vytvoření léčebného prostředí / režimu
Sekce 8Metody léčby