Odborný učitel
Kurz na místě
Dub 15, 2019
8:00 - 14:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Cena1200 Kč
Kup nyní

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými sociálně – patologickými projevy v chování dětí a tím, proč k nim dochází.

Porozumíme – li příčinám vzniku sociálně – patologických projevů chování, můžeme s nimi poté efektivně pracovat a pomoci tak zdravému vývoji osobnosti dítěte.

 

Sekce 1Období dětství z hlediska vývojové psychologie
Sekce 2Rodina jako základní stavební kámen formující osobnost dítěte
Sekce 3Dysfunkční a afunkční rodina
Sekce 4Další příčiny vzniku sociálně - patologických projevů v chování dítěte
Sekce 5Vybrané sociálně - patologické projevy v chování (lhaní, záškoláctví, agresivní chování a šikana, zneužívání návykových látek, delikventní projevy)
Sekce 6Vybrané instituce a organizace pomáhající rodinám a dětem s odchylkami v chování a jednání
Sekce 7Shrnutí, diskuze
Sekce 8Závěr