Odborný učitel
Kurz na místě
8:00 - 16:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava
Certifikát kurzu
(100% Akademia CZ)
Cena1500 Kč
Kup nyní

Tento seminář se zabývá problematikou sociální práce s pachatelem a obětí trestného činu v kontextu výkonu alternativních trestů a alternativních postupů v trestním řízení. Pojetí trestu, které upřednostňuje nápravu narušených vztahů mezi osobami, jichž se trestný čin dotkl, a motivuje zúčastněné k převzetí zodpovědnosti za vlastní jednání (tzv. restorativní – obnovující přístup),se v justiční praxi mnohdy stále ještě obtížně prosazuje.

Cílem semináře je tedy mimo jiné seznámit účastníky s právním rámcem alternativních trestů, s výhodami restorativního přístupu v rámci trestání, aniž bychom chtěli zatajovat problematické momenty a nejrůznější úskalí, na které v praxi narážíme.

Pro individuální výuku (skupiny) kontaktujte prosím p. Ryznera – 703 141 909, petr.ryzner@akademia.cz