Odborný učitel
Kurz na místě
Bře 16, 2019
8:00 - 14:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Cena1300 Kč
Kup nyní


Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky dětské psychoterapie a poradenství. Seminář umožňuje nahlédnout do dětské terapie jako procesu, jeho jednotlivých fází; seznamuje s vybranými diagnosticko terapeutickými metodami, především s hrou či pracovními listy, jež umožní lépe poznat dítě a jeho problém, vč. sebepojetí. Nelze opomenout ani rizika, s nimiž se v rámci procesu terapie můžeme setkat, tj. přenos a odpor. Věnovat se budeme též vztahu rodina – dítě, resp. tomu, co vše má v rámci rodiny vliv na chování a jednání dítěte.

Sekce 1Dětská psychoterapie a poradenství - úvod
Lekce 1Definice, význam a základní cíle dětské psychoterapie a poradenství
Lekce 2Vlastnosti dětského terapeuta
Lekce 3Vztah mezi dítětem a terapeutem, riziko přenosu
Sekce 2Rodina a dítě/dítě a rodina?
Lekce 4Charakteristika rodiny
Lekce 5Vliv rodiny na chování a jednání dítěte (z hlediska historie rodiny, kultury, vývojových změn, vnějších událostí)
Sekce 3Proces dětské terapie
Lekce 6Proces dětské terapie od začátku do konce
Lekce 7Jak u dítěte dochází k terapeutické změně
Lekce 8Odpor a přenos
Sekce 4Vybrané metody dětské diagnostiky a terapie
Lekce 9Terapie hrou
Lekce 10Ukázka diagnostické-terapeutických pracovních listů
Sekce 5Závěr