Odborný učitel
Kurz na místě
8:00 - 16:00
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Cena1500 Kč
Kup nyní

Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky pod číslem akreditace: A2019/0867-PC/PP

Kurz je určen pracovníkům, kteří pečují o seniory, u nichž v rámci přirozeného procesu stárnutí dochází ke změnám organismu a to jak v oblast fyzické tak psychické. Cílem je seznámit posluchače se změnami u seniorů a jejich důsledky. Zaměření kurzu je na specifické požadavky v oblasti výživy u seniorů, které podpoří kvalitu jejich života a eliminují rizika malnutrice a vzniku dalších možných komplikací. Významnou oblastí je péče o osobní hygienu u seniorů, kdy s ohledem na úbytek je již nutná dopomoc a zaměření se na problematické oblasti zejména prevence vzniku infekci a proleženin a péči o vyprazdňování. Vždy je kladen důraz na spokojenost a kvalitu života seniora. Posluchači se seznámí s technikami péče o kůži, proleženiny a polohování seniorů.

Pro individuální výuku (skupiny) kontaktujte prosím p. Ryznera – 703 141 909, petr.ryzner@akademia.cz

Sekce 1ÚVOD
Lekce 1Obecné předpoklady výkonu profese
Lekce 2 Legislativa
Lekce 3Vyhláška
Sekce 2Fyziologické změny ve stáří ovlivňující výživový stav seniora
Sekce 3MALNUTRICIE a DEHYDRATACE
Lekce 5Jak vzniká dehydratace a malnutricie, jak jim přecházet
Lekce 6Nejčastější onemocnění u seniorů
Lekce 7Druhy stravy
Lekce 8Druhy příjmání stravy
Lekce 9Komplikace u podávání stravy
Sekce 4INKONTINENCE í
Lekce 10Příčiny
Lekce 11Druhy
Lekce 12Důsledky
Lekce 13Komplikace
Lekce 14Pomůcky v péči o inkontinentní
Sekce 5Péče o osobní hygienu
Lekce 15Druhy podle schopnosti seniorů
Lekce 16Co patří mezi hygienu seniorů
Sekce 6POLOHOVÁNÍ, PREVENCE PROLEŽENIN