Pracujte jako zubní instrumentářka | Akademia.cz

Zubní instrumentářka - celá ČR (kombinovaná forma)

Délka kurzu: délka 5 měsíců

Místo konání kurzu: Teoretická část probíhá kombinovanou formou, zčásti on-line a zčásti prezenčně v našich učebnách v Praze a Brně. Odborná praxe v rozsahu 272 hodin v místě bydliště účastníka kurzu.

Požadavky k přijetí do kurzu: 18 let, ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo maturitou, zdravotní způsobilost, očkování proti virové hepatitidě typu B.

Způsob zakončení kurzu: Závěrečná profesní zkouška

(po úspěšném složení získáte osvědčení odborné kvalifikace k výkonu povolání zubní instrumentářky)

 

A co kdybychom ještě doplnili, že Vám kurz dokonce může proplatit Úřad práce? Tento kurz je totiž akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Akreditace č.j.: MZDR 9522/2023-6/ONP.

Pro tuto možnost prosím pokračujte přes odkaz níže:

ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA PŘES PRACOVNÍ ÚŘAD

 

Kurz zubní instrumentářky je navržen tak, abyste získali nezbytné znalosti pro toto povolání. Zaměřuje se na témata přímo související s vaší prací a umožňuje vám plně spolupracovat se zubními lékaři.

Obsah teoretické části kurzu zahrnuje následující oblasti:

 • Úvod do stomatologie: Přehled základních konceptů stomatologie a jejího významu v zdravotnickém prostředí.
 • Vybrané stomatologické disciplíny: Specifika různých stomatologických disciplín a jejich vztah k praxi zubní instrumentářky.
 • Základy anatomie a fyziologie člověka: Důležité struktury a funkce lidského těla související s ústní dutinou a zuby.
 • Mikrobiologie, epidemiologie a farmakologie: Principy mikrobiologie, epidemiologie a farmakologie, důležité pro prevenci a léčbu ústních onemocnění.
 • Hygienický režim zubní ordinace: Důležité hygienické postupy a protokoly ve zubní ordinaci.
 • Základy poskytnutí první pomoci: Dovednosti a vědomosti o poskytování první pomoci při úrazech a komplikacích v stomatologickém prostředí.

Tento kurz vám poskytne nejen potřebné teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, abyste se stali plnohodnotnými členy zdravotnického týmu.

 

 

Pro zajištění kvalitního výkonu práce a vašeho pokroku v oboru, zahrnuje náš kurz kombinaci teorie a praxe. Modul vám umožní se seznámit s nezbytnými nástroji a prostředím zubní ordinace, abyste se cítili jako zkušený profesionál.

V rámci teoreticko-praktické části kurzu budete pracovat s následujícími tématickými okruhy:

 • Stomatologické křeslo a nástroje: Naučíte se správné používání a údržbu zubního křesla a identifikovat různé nástroje používané v zubní praxi.
 • Příprava a úklid ordinace: Získáte dovednosti v přípravě a udržování sterilního a bezpečného prostředí zubní ordinace.
 • Vyhlášky: o prevenci proti vzniku a šíření infekčních nemocí a hygienických požadavcích na provoz ordinace, dezinfekční plán, sterilizace nástrojů a sterilizační deník, nebezpečné odpady, prádelna: Porozumíte předpisům a postupům souvisejícím s prevencí infekčních nemocí, hygienickými požadavky na provoz ordinace, sterilizací nástrojů a správou nebezpečných odpadů.
 • SÚKL: Seznámíte se se SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a jeho úlohou v regulačním procesu léčiv.
 • Standardní operační postupy: Získáte povědomí o standardních operačních postupech pro různé zubní výkony a jejich správné provedení.
 • Zdravotnické prostředky (kontrola, revize, dokumentace): Naučíte se provádět kontrolu, revizi a dokumentaci zdravotnických prostředků ve zubní praxi.
 • Příprava zubních výplní: Získáte dovednosti v přípravě a aplikaci zubních výplní.
 • Potřebná administrativa: kódy vykazovaných výkonů, GDPR ve stomatologii a vedení kartotéky: Seznámíte se s administrativními požadavky souvisejícími se zubní praxí, kódy pro vykazování výkonů, pravidly GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a správou pacientské dokumentace.

Nemarněte svůj potenciál! Přihlaste se na kurz zubní instrumentářky a začněte budovat svou úspěšnou profesní dráhu. Tato příležitost je připravena právě pro vás!

 

CENA
27 497 Kč / osoba

17 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie