Pracovník v sociálních službách online | Akademia.cz

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách on-line (kombinovaná forma)

Lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují odbornou péči a dohled. 

Díky kvalifikačnímu kurzu pro pracovníky v sociálních službách dosáhnete odborné způsobilosti dle zákona o sociálních službách, s níž budete moci pečovat o potřebné a jejich domácnost, zajistit jim důstojný život a chránit jejich fyzické i duševní zdraví. Součástí vaší klientely budou také rodiny s dětmi, které vyžadují pomoc.

Forma výuky: kombinovaná (online/prezenčně)
Výuka: sudý týden (sobota), lichý týden (sobota,neděle)
Počet hodin výuky: 175 hod. (135 hod teorie + 40 hod. praxe)
Číslo akreditace: A2022/1133-PK
 

Náplní kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách jsou kromě základů péče o nemocné a jejich hygienu také úvod do psychologie, komunikační zásady a asertivita, nácvik aktivizačních a výchovných technik a vymezení etiky v pečující profesi.

 

Staňte se světlem v životě lidí, kterým se nežije lehko. Zároveň dokažte stanovit hranice – díky kurzu prevence závislosti klientů na sociální službě budete vědět, jak na to už od samého začátku.

CENA
8 999 Kč / osoba

23 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie