Opravné zkoušky - Zubní instrumentářka (MZDR 9522/2023-6/ONP) | Akademia.cz

Opravné zkoušky - Zubní instrumentářka (MZDR 9522/2023-6/ONP)

Opravné termíny pouze pro studenty AKADEMIA CZ

 

Způsob zakončení kurzu: Závěrečná zkouška

(po úspěšném složení získáte osvědčení odborné kvalifikace k výkonu povolání zubní instrumentářky)

Obsah teoretické části kurzu zahrnuje následující oblasti:

 • Úvod do stomatologie: Přehled základních konceptů stomatologie a jejího významu v zdravotnickém prostředí.
 • Vybrané stomatologické disciplíny: Specifika různých stomatologických disciplín a jejich vztah k praxi zubní instrumentářky.
 • Základy anatomie a fyziologie člověka: Důležité struktury a funkce lidského těla související s ústní dutinou a zuby.
 • Mikrobiologie, epidemiologie a farmakologie: Principy mikrobiologie, epidemiologie a farmakologie, důležité pro prevenci a léčbu ústních onemocnění.
 • Hygienický režim zubní ordinace: Důležité hygienické postupy a protokoly ve zubní ordinaci.
 • Základy poskytnutí první pomoci: Dovednosti a vědomosti o poskytování první pomoci při úrazech a komplikacích v stomatologickém prostředí.

V rámci teoreticko-praktické části kurzu budete zkoušeni z následujících tématických okruhů:

 • Stomatologické křeslo a nástroje: Naučíte se správné používání a údržbu zubního křesla a identifikovat různé nástroje používané v zubní praxi.
 • Příprava a úklid ordinace: Získáte dovednosti v přípravě a udržování sterilního a bezpečného prostředí zubní ordinace.
 • Vyhlášky: o prevenci proti vzniku a šíření infekčních nemocí a hygienických požadavcích na provoz ordinace, dezinfekční plán, sterilizace nástrojů a sterilizační deník, nebezpečné odpady, prádelna: Porozumíte předpisům a postupům souvisejícím s prevencí infekčních nemocí, hygienickými požadavky na provoz ordinace, sterilizací nástrojů a správou nebezpečných odpadů.
 • SÚKL: Seznámíte se se SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a jeho úlohou v regulačním procesu léčiv.
 • Standardní operační postupy: Získáte povědomí o standardních operačních postupech pro různé zubní výkony a jejich správné provedení.
 • Zdravotnické prostředky (kontrola, revize, dokumentace): Naučíte se provádět kontrolu, revizi a dokumentaci zdravotnických prostředků ve zubní praxi.
 • Příprava zubních výplní: Získáte dovednosti v přípravě a aplikaci zubních výplní.
 • Potřebná administrativa: kódy vykazovaných výkonů, GDPR ve stomatologii a vedení kartotéky: Seznámíte se s administrativními požadavky souvisejícími se zubní praxí, kódy pro vykazování výkonů, pravidly GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a správou pacientské dokumentace.

CENA
2 000 Kč / osoba

9 VOLNÝCH MÍST

Další kurzy z kategorie