Nároky na profesní kompetence pracovníků | Akademia.cz

10. března 2020

Nároky na profesní kompetence pracovníků

Vzdělávání je nejlepší cestou

Dnešní doba s sebou přináší mnoho změn, které ovlivňují celé spektrum lidské působnosti. S rozvojem technologií a díky globalizaci se mění i nároky na profesní kompetence pracovníků. Většina pracovních pozic vyžaduje čím dál tím více kvalifikovanějších pracovníků, kteří jsou schopni rychle se přizpůsobovat měnícímu se prostředí.

Změny v sobě nesou pozitiva i negativa. Z pozitivního pohledu nám tyto změny pomáhají zefektivnit celý pracovní proces, zavést rychlejší a levnější výrobu a prodávat mnohem dostupnější produkt. Z negativního hlediska je třeba mít dostatečně kvalifikované zaměstnance. Ale kde tyto pracovníky brát? Jak můžou získat potřebnou kvalifikaci? Odpověď je jednoduchá - studiem.

Žijeme v době, kdy má každý z nás přístup k informačním technologiím, a tak má člověk veškeré vědění na dosah ruky. Žijeme ve světě s obrovskými možnostmi a se svobodou volby. Chceme-li změnit práci a nemáme na to potřebnou kvalifikaci, můžeme například využít rekvalifikačních kurzů. Tyto kurzy nám pomůžou během poměrně krátké doby získat novou profesní kvalifikaci, a tím zvýšit naši hodnotu na trhu práce.

Najednou se pro nás otevírá nový prostor, kde se nemusíme plahočit zdlouhavým školským systémem, který je mnohdy nedostačující pro praxi. Rekvalifikační kurzy jsou koncipovány tak, aby Vás připravily na praxi bez potřeby dalšího zaškolování. Každý rekvalifikační kurz lze získat zdarma přes úřad práce. Stačí Vám k tomu být v evidenci Úřadu práce, vybrat si rekvalifikační kurz, který Vás zajímá, ať už z nabídky úřadu práce, nebo přímo z nabídky daného rekvalifikačního zařízení, vyplnit potřebné náležitosti a počkat na schválení rekvalifikační komisi Úřadu práce. Nutno podotknout, že každý Úřad práce je jiný a na každém sedí různí lidé, kteří mají moc nad Vaším vzděláním. Proto nezoufejte, pokud by Vám Úřad práce úhradu rekvalifikace neschválil. Většina rekvalifikačních společností nabízí možnost takzvaného splátkového kalendáře, kteří studenti hojně využívají.

Žijeme ve světě s neomezenými možnostmi a je jen na nás, jakou cestou se vydáme ke svému cíli. Vzdělávání je nejlepší cestou.

Mohlo by se vám také líbit