Povinné vzdělávání pracovníků v sociálních službách | Akademia.cz

10. března 2020

Povinné vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Aneb je třeba pracovat na svém profesním rozvoji.

Ze zákona existuje pro pracovníky v sociálních službách roční norma 24 hodin povinného vzdělávání. Tato školení slouží především k obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace. Pro pracovníky v sociálních službách je velikou výhodou, že tyto kurzy platí v plné výši zaměstnavatel.

„Akademia CZ“ tyto kurzy zajišťuje jak přímou výukou, tak formou tzv. webinářů, tzn. On-line. Výuka probíhá vždy pod vedením akreditovaného a zkušeného lektora, čímž je nejen poučná a zajímavá, ale také zábavná. Snažíme se aplikovat do praxe známé rčení „škola hrou“. On-line výuka se nám velmi osvědčila hlavně v období výskytu COVID-19, kdy si každý z účastníků školení mohl z pohodlí a bezpečí svého domova doplnit znalosti ve svém oboru.

Všechny kurzy jsou akreditovány MPSV a každý z účastníků obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Mohlo by se vám také líbit