Druhy sociálních služeb | Akademia.cz

10. března 2020

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • Vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Poradenství a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Pro ucelený přehled uvádíme výpis všech druhů sociálních služeb, kde je možné se realizovat a kterých se týká i pravidelné vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

 

Sociální péče

 • Pečovatelská služba
 • Tísňová péče
 • Průvodcovské a předčitatelské služby
 • POodpora samostatného bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Osobní asistence

 

Centra denních služeb

 • Denní stacionáře
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněnné obydlí
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních

 

Služby sociální prevence

 • Raná péče
 • Telefonická krizová pomoc
 • Tlumočnické služby
 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Kontaktní centra
 • Krizová pomoc
 • Intervenční centra
 • Nízkoprahová denní centra 
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mladistvé
 • Noclehárny
 • Služby následné péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Terapeutické komunity
 • Terénní programy
 • Sociální rehabilitace

Mohlo by se vám také líbit