Reminiscence – práce se vzpomínkami | Akademia.cz

10. března 2020

Reminiscence – práce se vzpomínkami

Metoda, založená na práci se vzpomínkami klienta, která je velmi vhodná pro práci s lidmi s demencí i pro aktivaci lidí trvale upoutaných na lůžko.

Metoda, založená na práci se vzpomínkami klienta, která je velmi vhodná pro práci s lidmi trpící demencí i pro aktivaci lidí trvale upoutaných na lůžko. Dává jim zažívat pocit, že život měl a má smysl. Ukazuje, jak reminiscence přispívá k navázání a posílení vztahu mezi klientem a pečujícím a usnadňuje hledání jeho osobního cíle v rámci individuálního plánování služby.

Základní reminiscenční techniky

  • Vzpomínání ve skupině
  • Vzpomínkové boxy
  • Knihy života
  • Reminiscenční divadlo

Tyto techniky upozorňují na význam vzpomínkových podnětů a volby témat vzpomínání, analyzují různé přístupy v práci s reminiscencí, zabývají se významem osobnosti člověka ve vztahu ke vzpomínání. Velký důraz kladou na vytváření podmínek pro využití reminiscenčních přístupů v institucích pro seniory, kde tato dimenze lidského života bývá opomíjena. Pokud vás toto téma zaujalo a rádi se vzděláváte, máte možnost dozvědět se víc na jednom z mnoha našich kurzů

Mohlo by se vám také líbit